Profiles - Regular Supporting Characters
Sakurada Haruna/Ms Haruna
Tsukino Ikuko [Usagi's mom]
Tsukino Kenji [Usagi's dad]
Tsukino Shingo/Sammy
Osaku Naru/Molly
Gurio Umino/Melvin
Furuhata Motoki/Andrew
Nishimura Reika/Rita
Rei's grandfather
Furuhata Unazuki/Lizzy
Kumada Yuichirou/Chad
Momohara Momoko
Sarashina Kyusuke